Projectstatus: 
In uitvoering
Projectduur: 
1 februari 2020 - 30 september 2022
Info:
Lopend project
DBC-project

Het Coastbusters 2.0 project behandelt vier onderzoekspistes:

  • Onderzoek naar mariene biodegradeerbare & duurzame (bio)materialen als bouwstenen voor kustverdedigingsconcepten. Hierbij wordt nagegaan in hoeverre dergelijke bouwstenen gecontroleerd kunnen biodegraderen, maar ook welke eigenschappen bio-faciliterend werken en hoe deze geïntegreerd kunnen worden in verankeringssystemen. Op basis van dit onderzoek zal een blauwdruk gemaakt worden met betrekking tot duurzame materialen voor kustverdedigingsconcepten. 
  • Ontwerp van een biogeen rif concept voor een optimale evolutie van het rif op een duurzame en veerkrachtige wijze. Binnen dit werkpakket zal de conventionele tegenover de nieuw ontwikkelde modulaire setup op 2 locaties met verschillende hydrodynamische en milieucondities geplaatst worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de technische voorwaarden voor installatie, onderhoud & demobilisatie; daarbij ook de veiligheid van materialen, structuren en operaties.
  • Om de evolutie van het biogene rif op te volgen zijn vooruitstrevende milieu observaties en onderzoek noodzakelijk. Hiervoor wordt een hoogstaande wetenschappelijk onderbouwde Coastbusters monitoring roadmap uitgewerkt; toepasbaar onder diverse omstandigheden (wereldwijd) met een hoge resolutie voor zowel dynamische omgevingen als voor het monitoren van de groei en afname van het rif. 
  • De laatste onderzoekspiste betreft de ecosysteem randvoorwaarden en diensten om de toegevoegde waarde van het coastbustersconcept aan het ecosysteem te valoriseren. Hierbij zal de hysteresis curve van rifontwikkeling gereconstructeerd worden die input zal leveren voor een Europees habitatgeschiktheidsmodel voor schelpdieren riffen. Structurele en functionele indicatoren zullen geïdentificeerd en gevalideerd worden om de functionele veranderingen van het ecosysteem van de zeebodem te evalueren.

Partners: Dredging International, Jan De Nul, Sioen Industries, ILVO en VLIZ

Met de steun van:  VLAIO

​Contactpersoon: Kristien Veys (kristien.veys@blauwecluster.be )

Video over Coastbusters 2.0

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.