Het PLUXIN-project, dat vernieuwende manieren zoekt om plastic vervuiling in kaart te brengen en te valoriseren, ging begin november officieel van start. Alle wetenschappelijke partners en andere betrokkenen uit de industrie, het maatschappelijke middenveld en het beleid kwamen virtueel bijeen om de neuzen in dezelfde richting te zetten en prioritair te behandelen vraagstukken aan te pakken.

Op maandag 9 november werd het officiële startschot gegeven voor het PLUXIN-project. Deze startvergadering had tot doel de leden van de stuurgroep en de adviesgroep te informeren over de activiteiten en doelstellingen, en vervolgens de interessevelden, noden en verwachtingen van deze leden te doorgronden. Deze online vergadering telde 37 deelnemers.

Ambities
Een presentatie over het PLUXIN-project en de wetenschappelijke werkpakketten illustreerde de activiteiten en doelstellingen van het project. In het PLUXIN (Plastic Flux for Innovation and Business Opportunities in Flanders) project gaan we op zoek naar nieuwe wetenschappelijke inzichten in de plasticproblematiek.

Hierbij wensen we de stroom van plastic vanuit rivieren en havens naar het mariene milieu te kwantificeren, en zo hotspots voor plastic vervuiling te identificeren. Daarnaast zetten we in op de samenwerking tussen industrie, overheid en kennisinstellingen en streven we naar innovatie voor en door Vlaamse bedrijven.

Toelichting

Vervolgens ging Annelies Scholaert van OVAM dieper in op de waarde van plastic afval en kunststoffen in de kringloop, iets wat de leden van de stuurgroep als cruciale kennis beschouwen voor de verdere uitwerking van valorisatietrajecten over plastic afval.

Een interactieve sessie verduidelijkte de interessevelden van de stakeholders, wat sturing moet bieden voor de vervolgtrajecten voor micro- en macroplastic. Op basis van de interesse en noden van de stakeholders, besliste men om een overkoepelend thema over collectiesystemen voor plastic zwerfvuil in kustwateren en waterlopen te initiëren.

Roadmap 

De interessevelden en vervolgtrajecten van de stakeholders voeden de roadmap die doorheen het PLUXIN-project verder verfijnd zal worden. Doel is om hiermee de samenwerking binnen het PLUXIN-platform weer te geven.

De roadmap zal een overzicht bieden van nieuwe innovatie-initiatieven en valorisatietrajecten die door de partners en stakeholders van het PLUXIN-project opgestart worden in de brede context van plastic zwerfvuil en microplastics. 

Het consortium en de Blauwe Cluster wensen hierbij de aanwezigen te bedanken voor hun constructieve bijdragen, die de nodige sturing geven aan het PLUXIN-werkpakket over valorisatie.

Meer info

De PLUXIN-website bundelt alle informatie over het project, de partners, de leden van de stuurgroep, de wetenschappelijke adviesraad en de strategische adviesraad. Ook de wetenschappelijke activiteiten en mogelijke valorisatietrajecten worden toegelicht.

Op zoek naar specifieke informatie of ondersteuning? Neem dan contact op met Lisa Devriese (VLIZ)), Gert Everaert (VLIZ) of Kristien Veys (De Blauwe Cluster). 

 

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.