Goederenvervoer over het water wordt vaak naar voor geschoven als alternatief voor goederentransport over de weg aangezien het de druk op ons wegennet kan verlichten en er minder CO2 zou vrijkomen. Er is echter een tekort aan arbeidskrachten binnen de sector. Autonome vaart kan hier een oplossing bieden.

Sinds 15 februari vervoert het geautomatiseerde binnenschip Deseo containers tussen de haven van Zeebrugge en de haven van Antwerpen langs een vast traject. Het schip wordt daarbij constant opgevolgd in een controlecentrum aan de wal.

Deze activiteiten kaderen binnen het Shore Supported Navigation-project van De Blauwe Cluster. Doel is op termijn te evolueren naar een beperktere bemanning aan boord. Varen met een kleinere bemanning met ondersteuning vanuit een controlecentrum is de eerste stap naar autonome vaart.

Partners

Seafar ontwikkelde de technologie om geautomatiseerde schepen vanuit een gecentraliseerd controlecentrum aan de wal te sturen en zo een veilige vaart te garanderen. 

Citymesh zorgt dan weer voor een betrouwbare en stabiele communicatieverbinding tussen het schip en het controlecentrum zodat het semi-autonome schip overal op het water geconnecteerd blijft.

Verder is er ook ondersteuning van De Blauwe Cluster, het Agentschap Innoveren & Ondernemen, departement MOW en het agentschap voor Maritieme dienstverlening en Kust.

Impact

Geautomatiseerd varen biedt niet alleen een oplossing voor het groeiende tekort aan bemanningsleden in de scheepvaart, maar verhoogt ook de concurrentiekracht van vervoer over water. Daarnaast kan het project ook een voorbereidende rol spelen in de ontwikkeling van een nieuwe generatie geautomatiseerde schepen.

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Innovaties met betrekking tot automatisering in de binnenvaart helpen de sector vooruit en we willen hier met Vlaanderen een voortrekkersrol in opnemen. Het project geautomatiseerd varen biedt namelijk een antwoord op de mobiliteitsuitdagingen van de toekomst.“

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.