De voorzitter en de vice-voorzitters van SEArica, de interfractiewerkgroep van het Europees Parlement op het gebied van zeeën, rivieren, eilanden en kustgebieden, hebben een declaratie verspreid waarin gepleit wordt voor aanvullende initiatieven op Europees niveau ter ondersteuning van de maritieme economie, die zwaar wordt getroffen door de huidige crisis.

In deze declaratie herinnert SEArica eraan dat de blauwe economie een essentiële bijdrage kan leveren aan de doelstellingen van de Europese Green Deal op het gebied van klimaatactie en bescherming van de biodiversiteit, en aan de autonomie van Europa op het gebied van energie, defensie en veiligheid.

SEArica dringt erop aan dat de duurzame blauwe economie centraal staat in Europa's strategie voor economisch herstel en dus bij toekomstige debatten over het meerjarig financieel kader.
 

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.