Voor de gebruikersgroep van het cSBO-project Sea Drone zijn we op zoek naar actoren uit de verschillende delen van de waardenketen. De gebruikersgroep zal het project mee sturing geven om te komen tot resultaten die omgezet kunnen worden in een bedrijfstraject.

Context:
Een zwerm zeedrones is een clusterproject Strategisch Basisonderzoek (cSBO) dat zich toelegt op de monitoring van het benthische ecosysteem. Doel van het project is op basis van nieuwe technologie een sensor te ontwikkelen waarmee levende organismen op en in de bodem gedeteceerd kunnen worden.

Momenteel is het nog niet mogelijk om dieren in de bodem te detecteren. Een dergelijke sensor kan autonome monitoring en een volledig innovatieve vorm van visserij mogelijk maken. Daarnaast kan deze techniek mogelijk ook gebruikt worden voor milieumonitoring bij het ontwikkelen van activiteiten en mariene infrastructuren op zee.

Oproep:
Voor dit boeiende project zijn we op zoek naar organisaties die willen deelnemen aan de gebruikersgroep.Deelnemers moeten over een zekere deskundige expertise beschikken op het vlak van de bouw van sensoren, de analyse van sensorgegevens, het ontwerp van zeedrones en datacommunicatie.

Trefwoorden:
benthische monitoring, onderwaterzeedrones, akoestische sensoren, ultrasone sensoren, elektromagnetische sensoren, dieptescans, visserij.

Consortium:

Het project is een gezamenlijk initiatief van onderstaande partijen:

Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO)
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Universiteit Antwerpen (UAntwerpen)
Universiteit Gent (UGent)

Meer info:

Heb je interesse om toe te treden tot de begeleidingsgroep of wil je graag meer informatie?  Neem dan contact op met:

Kristien Veys
Innovation Manager
kristien.veys@blauwecluster.be

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.