Onder impuls van initiatieven van De Blauwe Cluster en kennisinstellingen zoals ILVO, UGent en VLIZ, neemt de vraag naar aquacultuurproducten en verwerking van mariene soorten gestaag toe.  Om deze nieuwe sector optimaal te ondersteunen in zijn verdere ontwikkeling, zet het EFC sterk in op de beschikbaarheid van zout water op de site. 

Al meer dan 100 jaar zijn de terreinen aan het visserijdok in Oostende innig verbonden met de zee en de visindustrie. Het European Food Centre (EFC) wil dit kloppende hart dan ook verder dynamiseren met innovatieve en toekomstgerichte projecten. .

Binnen die context heeft de organisatie onlangs geïnvesteerd in de aanleg van een pompput. Deze put maakt het mogelijk om aanzienlijke hoeveelheden zout water van voldoende hoge kwaliteit op te pompen. Dit zout water kan vervolgens bijvoorbeeld ingezet worden voor het offshore kweken van mariene soorten.

Het EFC is een logistiek platform bestaande uit twee clusters van bedrijven met De Vlaamse Visveiling als motor.  De beide clusters bevatten samen zo’n 130 bedrijven en stellen +/- 800 mensen tewerk in de visserijsector.

Het platform wil bedrijven en wetenschappers die met aquacultuur bezig zijn ondersteunen en biedt hen verschillende modules aan waar allerlei soorten mariene en aquacultuurproducten kunnen worden gekweekt of verwerkt. Daarbij denkt men onder andere aan schaal- en schelpdieren, vis, wieren en algen.

In de gebouwen is het ook mogelijk om een aquaponics-systeem te voorzien. Dit is een systeem waarbij hydrocultuur (planten kweken op water) en aquacultuur (vissen, schaaldieren, schelpdieren en waterplanten kweken) gecombineerd worden in een ecologisch evenwicht.

Meer info

Interesse om gebruik te maken van de modules of op zoek naar meer gedetailleerde informatie? Neem contact op met het EFC.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.