De roep naar meervoudig gebruik van de ruimte op zee wordt alsmaar luider, maar tal van vragen blijven in essentie onopgelost. Dat is ook het geval voor grootschalige aquacultuurprojecten in het Belgische deel van de Noordzee. In het kader van het MARCOS-project gaan enkele leden van De Blauwe Cluster dieper in op de haalbaarheid van dergelijke projecten.

De drijfveren om maricultuur en energieproductie te integreren, hebben niet louter te maken met de productie van voeding, energie, handel en technologie, maar ook met sociale en ethische argumenten. Het inzetten van offshore windparken als multi-use platformen lijkt in dat opzicht veelbelovend.

De ontwikkeling van grootschalige offshore aquacultuur in het Belgisch deel van de Noordzee blijft niettemin achterop. Via dit project willen Haedes (trekker), AtSeaNova, Brevisco en DEME achterhalen wat de oorzaken hiervan zijn en hoe investeringen aangemoedigd kunnen worden. 

Obstakels

Op vandaag is de haalbaarheid en het potentieel van grootschalige aquacultuur zowel nearshore als offshore in combinatie met andere activiteiten (zoals energieproductie) onduidelijk. In offshore gebieden komen de ruige omstandigheden (golven, stormen) daar nog bovenop.

Dit betekent dat er heet wat uitdagingen zijn op het vlak van design, installatie en onderhoud van aquacultuurinstallaties op zee. Om potentiële investeerders mee aan boord te krijgen, is het belangrijk om een duidelijk kader te scheppen van wat grootschalige maricultuur precies inhoudt. 

Onderzoeksvragen

Het MARCOS-project streeft ernaar om de technische haalbaarheid en het potentieel van grootschalige aquacultuur (schaaldieren en zeewieren) in offshore gebieden te onderzoeken. Hierbij wordt vooral gekeken naar multi-use, waarbij aquacultuur geïntegreerd wordt in gebieden met energieproductie. De projectpartners slaan de handen in elkaar om samen naar antwoorden te zoeken op volgende vragen:

  • Wat is de impact van de ruwe offshore condities op de gebruikte technieken voor inzaaien, oogsten en monitoren?
  • Is de impact van de ruwe offshore condities verschillend naargelang de geteelde aquacultuur soort?
  • Welke zijn de overlevingskansen van een aquafarm op lange termijn onder normale condities en deze op korte termijn onder extreme condities op de Noordzee?
  • Hoe groot is het dempend effect van een aquafarm op de golfhoogte en stroming?
  • Kan een aquafarm ontworpen worden zodat ze verenigbaar is met een offshore windpark en welke technieken voor installatie, onderhoud en monitoring kunnen (her)gebruikt worden?

Doel

Het uiteindelijke doel van het MARCOS-project is om op basis van de geïdentificeerde risico’s, opportuniteiten, noden en methoden een roadmap uit te werken voor verder onderzoek en ontwikkeling inzake producten, processen en diensten voor grootschalige offshore aquacultuur.

Het project ging op 1 september van start en wil tegen 1 maart volgend jaar de resultaten rond hebben.

Meer info

Op de Taskforce Multi-use van 15 oktober zal het MARCOS-project in primeur voorgesteld worden. Inschrijven kan nog tot en met 9 oktober.

Wil je nog meer te weten komen over dit project? Raadpleeg de projectfiche op onze website.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.