Krijgen we binnenkort Belgische mosselen op ons bord? Als het aan Colruyt Group ligt wel. De retailgroep wil graag voor de kust van Nieuwpoort mosselen kweken. De gebruiksvergunning is al toegekend. Indien ook de milieuvergunning wordt goedgekeurd, liggen de eerste Belgische mosselen mogelijk in de zomer van 2022 al in de winkel.

Colruyt Group heeft in mei 2020 een gebruiks- en milieuvergunning aangevraagd voor projectzone C, die zich op 5 km voor de kust van Nieuwpoort bevindt. Doel is om in die projectzone in eerste instantie Belgische mosselen te gaan kweken

Lokaal voedsel produceren op een innovatieve manier is een belangrijke driver voor de blauwe economie. Bovendien halen mosselen overtollige voedingsstoffen uit de zee en gaan zo overbemesting van de Noordzee tegen.

Ook traditionele activiteiten zoals zeevisserij en scheepvaart krijgen een belangrijke plaats in de blauwe economie van morgen, al moeten we de idee van de vrij beschikbare zee wel laten varen.

Lokaal gevangen vis kan een troef blijven, en net daarom behoudt de zeevisserij veel ruimte om te vissen op zee. De nieuwe activiteiten nemen een veel kleiner deel in: zo zal de zeeboerderij slechts 0,1% van ons stukje Noordzee inpalmen.

Context

De zeeboerderij zal zich bevinden in projectzone C, een van de vijf zones die in het Marien Ruimtelijk Plan voorzien zijn voor commerciële en industriële activiteiten. Die zones zijn wel klein, maar van bijzonder grote waarde in de ontwikkeling van een duurzame blauwe economie in een propere Noordzee.

Het project sluit ook aan bij de ambities van Europese Green Deal en de visie van de Vlaamse Overheid, die een voortrekkersrol wil spelen op het vlak van aquacultuur.

Colruyt Group is betrokken bij diverse onderzoeksprojecten rond aquacultuur op zee, zoals SYMAPA (combinatie aquacultuur en passieve visserij), UNITED (herintroductie van oesterbanken en oesterkweek in offshore windparken) en BlueMarine3.com (broedhuis van zeewier, oester en garnalen).

De Blauwe Cluster zet sterk in op duurzaamheid en juicht projecten voor meervoudig gebruik van de zee toe. We zijn blij dat de eerste zone voor commerciële en industriële activiteiten op zee hierbij in gebruik genomen wordt. Het feit dat bedrijven nu investeren in duurzame technologieën voor de toekomst is hoopgevend.

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.