VLEVA, het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap, heeft tot doel Vlaanderen meer zichtbaar te maken in Europa en het belang van Europa voor Vlaanderen in de verf te zetten.

De Blauwe Cluster wil via het VLEVA-lidmaatschap vooral inzetten op extra dienstverlening naar de meer dan 180 ledenbedrijven en partners. Via VLEVA kunnen we een beter inzicht krijgen en de vinger aan de pols houden inzake timing, modaliteiten, vooraankondigingen, … van Europese programma’s die inspelen op de blauwe economie. Zo willen we nieuwe opportuniteiten creëren voor onze bedrijven en voor onze clusterwerking (internationale) partners spotten. Zo willen we de internationale dimensie van de blauwe economie meer in de spotlights zetten in Vlaanderen én in inspelen op het klimaat-, milieu-, en innovatiebeleid van de Europese Commissie.

De Blauwe Cluster kijkt vooral naar VLEVA voor het op gang zetten, en blijvend zicht houden op relevante Europese opportuniteiten en partnermatches in onze focusdomeinen. Ook tijdig betrokken zijn bij de Europese beleidsvoorbereiding in deze domeinen (klimaat, energie, circulaire economie, toerisme, ..) is zeer nuttig. Het grote netwerk van VLEVA biedt op zich ook kansen voor samenwerking. Op korte termijn behoren enkele infosessies op maat en inzichten in de werking van de relevante Europese instellingen tot de werkpunten. Daarnaast willen we via VLEVA de Europese Unie en haar instituten een stukje dichter bij onze ledenbedrijven brengen. Bijvoorbeeld wanneer het gaat over de uitdagingen die in de Green Deal vervat zitten en waar de blauwe economie haar steentje kan bijdragen.

 

Meer info over de activiteiten van Vleva: www.vleva.eu

Meer info over de activiteiten van Vleva voor de Blauwe Cluster: via onze website

Ook lid worden?

De Blauwe Cluster werd erkend door de Vlaamse overheid als zesde Vlaamse speerpuntcluster. Om optimaal van de unieke diensten van de cluster gebruik te maken en voor de verdere uitbouw van uw netwerk is lid worden een troef.